Zur Navigation springen Zum Inhalt springen
  • Bild vom Pastorat Oeversee

Die Ortsteile der Gemeinde Oeversee

Augaard

Augaard betyder oversat ”gården ved Treenen”. Den ældste omtale af Augaard er tilbage fra 1337. Beliggenhed: 2 km østlig fra Oversø på vejen til Juhlschau forbi broen over Treenen.

Barderup

Grundlæggerne af landsbyen Barderup må have været lystige og sangglade folk. En ”Barde” er en sanger og digter, betegnelsen stammer fra det gammel-keltiske og ”rup” betyder udflytning fra hovedlandsbyen Oversø.

Bilschau

Kendt blev Bilschau på grund af dens krog, som kan fremvise en over 400-årig historie. Beliggenhed: vestlig fra L317, Schleswiger Chaussee, før vejkrydset til Munkwolstrup.

Frørup

Den første dokumenterede omtale er tilbage fra året 1472. Navnet bliver sammensat af det old-danske Frøth og Thorp, hvoraf der i det ny-danske blev Frodorp. Frørups kornvandmølle hører til de ældste møller i landet. Dens bygherre er det i året 1210 i Lyksborg byggede ”Rudekloster”. Ved Frørup møllen fandt man en messingplade med årstallene 13.., så man formoder at møllem blev grundlagt i det 14. århundrede.
Ved den gamle landsbys sydlige grænse, findes der en forhistorisk grav- og tingbakke. Nær dette sted kan man forefinde et vadested gennem Treenen, som allerede i fortiden har mulliggjort en forbindelse over Tondernvejen mellem vestkysten og Angeln.

Juhlschau

Juhlschau bliver for første gang omtalt i 1472. Beliggenhed: 3 km nordøstlig for Oversø, ved vejen mod Freienwill, i en dal. I nordvesten er der på et højt niveau to 65 m høje toppe.

Munkwolstrup

Munkwolstrup bliver første gang historisk nævnt tilbage i året 1352. Beliggenhed: 8 km sydlig fra Flensborg, ved afkørslen af B76 i Bilschau.

Gravsteder og storgrøfte
I nordøsten, på begge sider af vejen mod Kleinwolstrup, blev der kortlagt 25 gravsteder. Heraf er nogle af de højere bakker meget synlige. Sydlig fra landsbyen, på en højde af 67,5 m kan man se to bakketoppe i volden.
Forhistoriske storgrøfte:
Når man kommer sydfra til landsbyen fra B76, kan man på begge sider af vejen forefinde aflange, med græs og buske bevoksede jordhævninger med forskellige forhistoriske randsten. Disse jordhævninger hører til de seks storgrøfte. Den største storgrøft er 76 m lang.
Lang- og rundbakkerne
De store stengrave ved Munkwolstrup er nogle af de mest imponerende grave i Slesvig fra bondestenalderen.
I 1970 tog naboerne af akademien i Sankelmark initiativet, for at bedre synliggøre gravene. Seks pragtfulde lang- og en rundbakke lå gemt under buske, så de næsten ikke var til at få øje på. Idag kan man på et frit område overfor akademien se tre bakker.

I stenalderen var gravstederne omgivet af stenkredse. Ved bygningen af kirken i middelalderen og ved bygningen af veje, har man fjernet mindesmærkerne i form af sten. Kun en eneste af disse randsten er tilbage ved langbakkerne i Munkwolstrup. Medgiftene blev for længst – måske allerede i fortiden – fjernet fra gravstederne af gravrøvere.
Idag bliver udgravninger af dysserne foretaget via gravstedernes indgang. Her kan man stadigvæk finde spor af, hvad der må har været i gravstederne, før de i fortiden blev fjernet for at skaffe plads til nye gravsteder. Under randstenene på begge sider af indgangene til gravstederne er det muligt at støde på spor fra fortiden. På randstenene stillede bønderne i stenalderen nemlig bl.a. lerkrukke, som indeholdt mad eller andre ofregaver for de døde i gravstederne.

Oversø

Oversø skulle oprindeligt fungere som kirkelandsby for de omliggende byer. For området fra Jarplund til Tarp. Navnet hænger nok sammen med dens beliggenhed ”over søen”, Sankelmarker See, andre udlægninger bringer dog også Tresssee i forbindelse med navngivningen. 
Det er dokumenteret, at landsbyen i året 1462 for første gang blev omtalt, men den er vel væsentlig ældre. Den markante kirke blev bygget i det 12. århundrede. Den ligger i nærheden af handelsvejen mod vest, Stapelholmer vej, samt okse- og hærvejen. Fra kirken kan man se den næste historisk betydende bygning; nemlig ”den historiske krog”. Dette restaurant/hotel gav allerede før i tiden husly til handlere og oksedrivere. 
Oversø har også været ting for uggelharde. Det gamle tinghus stod ved Stapelholmer vej, direkte ved markedspladsen. 
Galgen af Uggelharde, som allerede tilbage i året 1231 for første gang bliver nævnt, stod højt oppe på bakken over Sankelmarker søen. Ved dette punkt står i dag det østrigske mindesmærke, som minder om kampen ved Oversø fra året 1864.

Sankelmark

Den europæiske akademi i Sankelmark

I skoven ved den nordlige bred af Sankelmarker søen ligger den europæiske akademi Sankelmark. Den blev bygget kort tid efter anden verdenskrig og har idag et godt ry også over Slesvig-Holstens grænser.

Dens oprindelige opgave bestod i at op- og udbygge kommunikationen mellem Tyskland og de nordiske lande. I løbet af årene fokuserer man nu på at skabe en platform for europæiske temaer. Der bliver løbende tilbudt seminarer og arrangementer.

[tilbage]